เล่นเลย
เล่นเลย
บรัสตาร์
brustar epic art
เอเดน

บรัสตาร์

คีรอส
เจ้า​แห่ง​เงามืด
บรัสตาร์
สายแทงค์
ต่อสู้​ใน​แนว​หน้า
สติ​ปัญญา
สถิติสูงสุด
พลัง211 635
พลังชีวิต15 347 954
พลังโจมตีกายภาพ548 632
เกราะธาตุ161 967
ความเสียหายธาตุ422 565

บรัสตาร์

ทักษะ

บรัสตาร์ รู​หนอน
รู​หนอน
ถ่ายโอนความเสียหายทั้งหมดที่ได้รับไปยังศัตรูในแถวที่ไกลที่สุดเป็นเวลา 3.6 วินาที

บรัสตาร์

สกิน

สกิน​เริ่ม​ต้น
พลังชีวิต:
+1 022 985
สกิน​แชมเปี้ยน
เกราะธาตุ:
+49 065

บรัสตาร์

สิ่งประดิษฐ์

ผู้​ทำลาย​ของ​เนฟ​ติส
ผู้​ทำลาย​ของ​เนฟ​ติส
ความ​เสีย​หาย​ธาตุ: +422565
ม​งกุฏ​แห่ง​ความ​มืด
ม​งกุฏ​แห่ง​ความ​มืด
เกราะ​ธาตุ: +161967
ผนึก​การ​ป้องกัน​แห่ง​แสง
ผนึก​การ​ป้องกัน​แห่ง​แสง
พลัง​ชีวิต: +4929915 โจมตี: +158460

บรัสตาร์

สื่อ

ฉันต้องการ ฮีโร่
มากลายเป็นตำนาน!