Polski
Co nowego?
Aidan
Uzdrowiciel, mag
Rzuca tarczę na siebie i najdalszego sojusznika. Tarcza pochłania wszelkie obrażenia przez 5 sekund. Przy dezaktywacji, tarcza sojusznika eksploduje, zadaje obrażenia magiczne pobliskim wrogom i rzuca na nich glif feniksa.
Julius
Brutal
Otacza swoją drużynę macierzą obronną, która pochłania wszelkie obrażenia. Po zniszczeniu macierzy, wszyscy bohaterowie w drużynie zostają uleczeni.
Kayla
Wojownik
wystrzeliwuje czakram, który rzuca glif feniksa na wrogów. Glif feniksa nakłada na wrogów podpalenie, zadając czyste obrażenia przez 6 sekund. Jeśli wróg jest już naznaczony glifem, glif eksploduje i zadaje obrażenia fizyczne i pozostałe czyste obrażenia.
Mushy i Shroom
Brutal
Wyczarowują nieaktywną kopię Shrooma z podstawowymi statystykami postaci i brakującą częścią zdrowia. Kopia odnosi obrażenia i może być leczona. Kiedy zdrowie kopii zostaje odtworzone w pełni po raz pierwszy, kopia się aktywuje. Aktywna kopia może atakować i używać wszystkich zdolności, które zna oryginał, ale nie może odzyskiwać energii. Na polu bitwy jednocześnie może znajdować się do 3 kopii Shrooma.