ภาษาไทย
มีอะไรใหม่บ้าง
ไอแดน
ฮีลเลอร์ นักเวท
สร้างโล่ให้ตนเองและพันธมิตรที่อยู่ไกลที่สุด โล่จะดูดซับความเสียหายเป็นเวลา 5 วินาที และเมื่อปิดใช้งาน โล่ของพันธมิตรจะระเบิดและสร้างความเสียหายเวทต่อศัตรูที่อยู่ใกล้เคียง และร่ายสัญลักษณ์ปักษาอมตะบนตัวศัตรู
จูเลียส
แทงค์
สร้างเมทริกซ์ป้องกันทีมซึ่งจะดูดซับความเสียหายทั้งหมด หลังจากที่เมทริกซ์ถูกทำลาย ฮีโร่ทั้งหมดในทีมจะได้รับการฟื้นฟู
เคย์ล่า
นักรบ
ขว้างจักรที่ร่ายสัญลักษณ์ปักษาอมตะบนตัวศัตรู สัญลักษณ์ปักษาอมตะจะทำให้ศัตรูติดไฟ สร้างความเสียหายจริงเป็นเวลา 6 วินาที หากศัตรูมีสัญลักษณ์อยู่เดิมแล้ว สัญลักษณ์นั้นจะระเบิดออก สร้างความเสียหายกายภาพและความเสียหายจริงที่เหลือ
มุชชี่และชรูม
แทงค์
อัญเชิญร่างจำลองที่ไม่พร้อมต่อสู้ของชรูมที่มีค่าสถานะพื้นฐานและมีพลังชีวิตที่เหลืออยู่ส่วนหนึ่งขึ้นมา ร่างจำลองสามารถได้รับความเสียหายและได้รับการฟื้นฟูพลังชีวิตได้ เมื่อฟื้นฟูพลังชีวิตของร่างจำลองจนเต็มเป็นครั้งแรก ร่างนั้นจะกลายเป็นร่างที่พร้อมต่อสู้ โดยร่างจำลองที่พร้อมต่อสู้จะสามารถโจมตีและใช้สกิลที่ฮีโร่เรียนรู้ได้ แต่จะไม่สามารถเติมพลังให้เต็มได้ สามารถมีร่างจำลองได้มากถึง 3 ร่างอยู่ในสนามรบในช่วงเวลาหนึ่ง