เล่นเลย
เล่นเลย
ไอแดน
aidan epic art
ฮีโร่
ไอแดน
สายฮีล/ เมจ
ต่อสู้​ใน​แนว​หลัง
สติ​ปัญญา
น่าขันเสียจริง... ข้าเป็นจ้าวผู้ยิ่งใหญ่แห่งดินแดนที่ไม่มีอยู่อีกต่อไป ดินแดนรกร้างที่ถูกแผดเผาจนแห้งแล้งอันนำมาซึ่งความตาย ข้ายังเยาว์ไปมากนักเมื่อครั้งที่ต้องรับรู้ถึงความอำมหิตของเปลวเพลิงเป็นครั้งแรก รวมถึงพลังแห่งสายสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องด้วย... ข้ากับเคย์ล่าผูกพันกันมากกว่าแค่สายเลือด พวกเรามีชีวิตร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว
สถิติสูงสุด
พลัง185 103
พลังชีวิต604 438
เจาะเกราะเวท18 360
พละ​กำลัง2 985
เกราะ18 044
พลังโจมตีกายภาพ23 053
ความ​คล่องแคล่ว2 319
พลังโจมตีเวท139 708
พลังป้องกันเวท45 221
สติ​ปัญญา18 365

อุปถัมภ์


ไอแดน

ทักษะ

ไอแดน อ้อมกอดแห่งปักษาอมตะ
ไอแดน การบูชายัญ
ไอแดน เพลิงภายใน
ไอแดน สายสัมพันธ์อัคคี
อ้อมกอดแห่งปักษาอมตะ
ไอแดน อ้อมกอดแห่งปักษาอมตะ
ไอแดน การบูชายัญ
ไอแดน เพลิงภายใน
ไอแดน สายสัมพันธ์อัคคี
การบูชายัญ
ไอแดน อ้อมกอดแห่งปักษาอมตะ
ไอแดน การบูชายัญ
ไอแดน เพลิงภายใน
ไอแดน สายสัมพันธ์อัคคี
เพลิงภายใน
ไอแดน อ้อมกอดแห่งปักษาอมตะ
ไอแดน การบูชายัญ
ไอแดน เพลิงภายใน
ไอแดน สายสัมพันธ์อัคคี
สายสัมพันธ์อัคคี

ไอแดน

สกิน

สกิน​เริ่ม​ต้น
สกิน​แสง​สุริยา
สกิน​ไซเบอร์
สกิน​งาน​เลี้ยง​แฟนซี

ไอแดน

สิ่งประดิษฐ์

เครื่องหมายปักษาอมตะ
เครื่องหมายปักษาอมตะ
ตำรา​แห่ง​ภูมิปัญญา​อัน​เก่า​แก่
ตำรา​แห่ง​ภูมิปัญญา​อัน​เก่า​แก่
แหวน​แห่ง​สติ​ปัญญา
แหวน​แห่ง​สติ​ปัญญา

ไอแดน

ศิลปะ

EN_Kayla_Aidan_1920x1080.jpg

ฉันต้องการ ฮีโร่
มากลายเป็นตำนาน!