เล่นเลย
เล่นเลย
เคย์ล่า
kayla epic art
ฮีโร่
เคย์ล่า
นักรบ
ต่อสู้​ใน​แนว​หน้า
ความ​คล่องแคล่ว
ข้าเป็นใครกัน เป็นบุตรสาวที่ไม่ได้เรื่อง หรือเป็นจอมเชือดในสายตาประชาชนของตนเอง เป็นเอลฟ์เถ้าถ่านตนสุดท้าย หรือเป็นสัตว์ประหลาดผู้คละคลุ้งไปด้วยเลือดปีศาจโสมมที่ไหลเวียนอยู่ภายในกายกัน ข้าไม่รู้ แต่ข้ารู้ว่าข้ากับไอแดนได้ออกเดินทางบนเส้นทางเพื่อนำพาแสงและความหวังมาสู่โดมิเนียน! พวกเราจะเดินต่อไปบนเส้นทางนี้จนกว่าความบ้าคลั่งร้อนแรงจะกลืนกินข้าอีกครา...
ค่าพลังสูงสุด
พลัง184 618
พลังชีวิต525 128
พละ​กำลัง2 685
การเจาะเกราะ31 890
เกราะ44 818
การโจมตีกายภาพ96 137
ความ​คล่องแคล่ว17 856
การโจมตีเวท7 665
การป้องกันเวท34 392
สติ​ปัญญา2 555

การติดตาม


เคย์ล่า

สกิล

เคย์ล่า ปักษาอมตะพิโรธ
เคย์ล่า ประกายโทสะ
เคย์ล่า อาณัติแห่งอัคคี
เคย์ล่า ร้อนเกินไป
ปักษาอมตะพิโรธ
เคย์ล่า ขว้างจักรที่ร่ายสัญลักษณ์ปักษาอมตะบนตัวศัตรู สัญลักษณ์ปักษาอมตะจะทำให้ศัตรูติดไฟ สร้างความเสียหายจริงเป็นเวลา 6 วินาที หากศัตรูมีสัญลักษณ์อยู่เดิมแล้ว สัญลักษณ์นั้นจะระเบิดออก สร้างความเสียหายกายภาพและความเสียหายจริงที่เหลือ
สัญลักษณ์ปักษาอมตะสร้างความเสียหายจริง 8991 (ขึ้น​อยู่​กับ​พลัง​โจมตี​กายภาพ) ทุกๆ 1 วินาที ความเสียหายจากระเบิด: 199047 (ขึ้น​อยู่​กับ​พลัง​โจมตี​กายภาพ)
เคย์ล่า ปักษาอมตะพิโรธ
เคย์ล่า ประกายโทสะ
เคย์ล่า อาณัติแห่งอัคคี
เคย์ล่า ร้อนเกินไป
ประกายโทสะ
การโจมตีพื้นฐานของเคย์ล่าจะมุ่งเป้าหมายไปที่ศัตรูซึ่งมีสัญลักษณ์ปักษาอมตะและกระจายประกายไฟที่สร้างความเสียหายกายภาพให้ศัตรูที่อยู่ใกล้ๆ
ประกายไฟสร้างความเสียหาย 150192 (ขึ้น​อยู่​กับ​พลัง​โจมตี​กายภาพ) หน่วยต่อศัตรูแต่ละรายรอบเป้าหมายที่ติดไฟ
เคย์ล่า ปักษาอมตะพิโรธ
เคย์ล่า ประกายโทสะ
เคย์ล่า อาณัติแห่งอัคคี
เคย์ล่า ร้อนเกินไป
อาณัติแห่งอัคคี
หากพลังชีวิตของเคย์ล่ามีมากกว่า 60% นางจะกระโดดไปหลังศัตรูที่อยู่ไกลที่สุดและลุกไหม้ด้วยตัวเอง เมื่อลุกไหม้ นางจะเสียพลังชีวิตสูงสุด 2% ต่อวินาทีเมื่อร่ายการโจมตีพื้นฐานหรือต่ออายุสัญลักษณ์ปักษาอมตะใหม่ เมื่อพลังชีวิตของเคย์ล่าต่ำกว่า 30% นางจะหยุดลุกไหม้และกระโดดกลับไปหาพันธมิตรของนาง
โอกาสร่ายหรือต่ออายุสัญลักษณ์ปักษาอมตะจะลดลงถ้าเลเวลของเป้าหมายสูงกว่า 130
เคย์ล่า ปักษาอมตะพิโรธ
เคย์ล่า ประกายโทสะ
เคย์ล่า อาณัติแห่งอัคคี
เคย์ล่า ร้อนเกินไป
ร้อนเกินไป
หลัง เคย์ล่า หยุดลุกไหม้ นางจะอยู่ในสถานะร้อนเกินไปและได้รับโบนัสเกราะและการป้องกันเวทในขณะที่อยู่ในสถานะนั้น
โบนัสเกราะ: 36248 (ขึ้น​อยู่​กับ​พลัง​โจมตี​กายภาพ): โบนัสการป้องกันเวท: 36248 (ขึ้น​อยู่​กับ​พลัง​โจมตี​กายภาพ)

เคย์ล่า

สกิน

สกิน​เริ่ม​ต้น
ความ​คล่องแคล่ว:
+1 365
สกิน​แสง​สุริยา
พลังชีวิต:
+106 645
สกิน​ไซเบอร์
การโจมตีกายภาพ:
+7 095
สกิน​งาน​เลี้ยง​แฟนซี
เกราะ:
+10 650

เคย์ล่า

อาร์ติแฟกต์

จักรมอดไหม้บรรลัยกัลป์
จักรมอดไหม้บรรลัยกัลป์
โอกาส​ใน​การ​ติด: 100% การ​โจมตี​กายภาพ: +33459
พันธ​สัญญา​ของ​ผู้​ปก​ปักษ์
พันธ​สัญญา​ของ​ผู้​ปก​ปักษ์
เกราะ: +12546 การ​ป้องกัน​เวท: +12546
แหวน​แห่ง​ความ​คล่องแคล่ว
แหวน​แห่ง​ความ​คล่องแคล่ว
ความ​คล่องแคล่ว: +6249

เคย์ล่า

คลังภาพ

EN_Kayla_Aidan_1920x1080.jpg

เคย์ล่า

สื่อ

ฉันต้องการฮีโร่
สร้างตำนาน!