เล่นเลย
เล่นเลย
ชับ​บา
chabba epic art
ฮีโร่
ชับ​บา
สายแทงค์/ ควบคุม
ต่อสู้​ใน​แนว​หน้า
พละ​กำลัง
ชับ​บาหลง​รัก​อาหาร​ทุก​ชนิด​ใน​โลก​นี้ โดย​เฉพาะ​เนื้อ​ทอด​สไตล์​ฮาน! ชับ​บา​มี​ผิวหนัง​ที่​หนา​และ​ไม่​สามารถ​เจาะ​ผ่าน​ได้ ซึ่ง​ก็​หมายความ​ว่า​ไม่มี​ใคร​สามารถ​หยุด​ยั้ง​เขา​จาก​การ​มอง​หา​อาหาร​แสน​โอชะ​ได้!
ทักษะ
สถิติสูงสุด
พลัง189 522
พลังชีวิต1 095 632
พละ​กำลัง17 624
เกราะ49 018
พลังโจมตีกายภาพ74 289
ความ​คล่องแคล่ว3 032
พลังโจมตีเวท9 881
พลังป้องกันเวท44 541
สติ​ปัญญา2 777

อุปถัมภ์


ชับ​บา

ทักษะ

ชับ​บา ความ​หิวโหย​สุด​หยั่ง​ถึง
ชับ​บา เรอ​ลูก​ใหญ่
ชับ​บา ชั้น​ไข​มัน
ชับ​บา พุง​อัน​ไร้​ก้น​บึ้ง
ความ​หิวโหย​สุด​หยั่ง​ถึง
กลืน​กิน​เป้า​หมาย​ปัจจุบัน​เป็น​ระยะ​เวลา 6 วินาที เมื่อ​เป้า​หมาย​ถูก​กลืน​เข้าไป​แล้ว เป้า​หมาย​ตัว​นั้น​จะ​ค่อยๆ ได้​รับ​ความ​เสีย​หาย
สร้าง​ความ​เสีย​หาย​จริง 121834 (ขึ้น​อยู่​กับ​พลัง​โจมตี​กายภาพ) หน่วย​ต่อ 6 วินาที
ชับ​บา ความ​หิวโหย​สุด​หยั่ง​ถึง
ชับ​บา เรอ​ลูก​ใหญ่
ชับ​บา ชั้น​ไข​มัน
ชับ​บา พุง​อัน​ไร้​ก้น​บึ้ง
เรอ​ลูก​ใหญ่
สร้าง​ความ​เสีย​หาย​ให้​ศัตรู​ที่​อยู่​ใกล้​เคียง ซึ่ง​จะ​ทำให้​ศัตรู​เหล่า​นั้น​ช้า​ลง​เป็น​ระยะ​เวลา 4 วินาที
ความ​เสีย​หาย: 31201 (ขึ้น​อยู่​กับ​พลัง​โจมตี​กายภาพ)
ชับ​บา ความ​หิวโหย​สุด​หยั่ง​ถึง
ชับ​บา เรอ​ลูก​ใหญ่
ชับ​บา ชั้น​ไข​มัน
ชับ​บา พุง​อัน​ไร้​ก้น​บึ้ง
ชั้น​ไข​มัน
เพิ่ม​เกราะ​ตาม​สัดส่วน​ของ​พลัง​ชีวิต​ที่​หาย​ไป
สูญ​เสีย​พลัง​ชีวิต ชับ​บา จะ​ได้​รับ​เกราะ​สูงสุด​ถึง 8729 (ขึ้น​อยู่​กับ​พลัง​โจมตี​กายภาพ) แต้ม
ชั้น​ไข​มัน
ชับ​บา ความ​หิวโหย​สุด​หยั่ง​ถึง
ชับ​บา เรอ​ลูก​ใหญ่
ชับ​บา ชั้น​ไข​มัน
ชับ​บา พุง​อัน​ไร้​ก้น​บึ้ง
พุง​อัน​ไร้​ก้น​บึ้ง
ชับ​บา จะฟืัน​คืน​พลัง​ชีวิต​โดย​การ​ย่อย​ศัตรู​ที่​กลืน​ลง​ไป
เปลี่ยน 110% ของ​ความ​เสีย​หาย​ที่​สร้าง​ให้​ศัตรู​เป็น​พลัง​ชีวิต
พุง​อัน​ไร้​ก้น​บึ้ง

ชับ​บา

สกิน

สกิน​เริ่ม​ต้น
พละ​กำลัง:
+1 365
สกิน​ปีศาจ
พลังโจมตีกายภาพ:
+7 095
สกิน​ฤดู​หนาว
เกราะ:
+10 665
สกิน​งาน​เลี้ยง​แฟนซี
พลังโจมตีกายภาพ:
+7 095
สกิน​จันทรา
พลังโจมตีกายภาพ:
+7 095

ชับ​บา

สิ่งประดิษฐ์

ปลอก​แขน​แห่ง​ความ​หิวโหย
ปลอก​แขน​แห่ง​ความ​หิวโหย
โอกาส​ใน​การ​ติด: 100% เกราะ: +50190
พันธ​สัญญา​ของ​ผู้​ปก​ปักษ์
พันธ​สัญญา​ของ​ผู้​ปก​ปักษ์
เกราะ: +12546 การ​ป้องกัน​เวท: +12546
แหวน​แห่ง​พละ​กำลัง
แหวน​แห่ง​พละ​กำลัง
พละ​กำลัง: +6249

ชับ​บา

ศิลปะ

EN_0011_1920x1080.jpg
ฉันต้องการ ฮีโร่
มากลายเป็นตำนาน!